Män som älskar kvinnor.

Kommentera
Blev idag tillagd i en grupp på Facebook som heter "Män som älskar kvinnor". 

Initiativtagaren är en av alla oss män som tröttnat på mansgriseriet som fortfarande förekommer i vårt samhälle. Främst visar han sin avsky mot de troll som kränker kvinnor på nätet. 

Gruppen går ut på att hylla och lyfta fram de kvinnor vi tycker förtjänar det. Allt från allmänt kända kvinnor till mammor och kärestas lyfts till skyarna. 

Hatten av för initiativtagaren som meddelar att så väl hen som hon som han är välkomna att gå med i gruppen. 

/Dennis