Mobil-vänligt

Kommentera
Blogg.se har lagt till en mobil-/surfplattevänlig design till alla bloggare hos dem som valt att klicka i den boxen. 

Nu ska lattefarsor.se med andra ord vara lättare att läsa från så väl mobil som surfplatta. 

/Lattefarsor